Редакција


Часопис покренут поводом 200 годишњице савремене српске државности. Часопис излази три пута годишње.

 

Издавач:
Институт за политичке студије

Оснивачи часописа:
Проф. др Милан Матић, Др Живојин Ђурић

Главни уредник:
Милош Кнежевић

Одговорни уредник:
Др Живојин Ђурић

Редакција:
Милош Кнежевић
Др Миломир Степић
Др Живојин Ђурић
Љубомир Кљакић

Пословни секретар:
Смиљана Пауновић

Штампа и слог:
ESELOGE d.o.o. Београд

Темa броја

ЛОКАЛНО И ГЛОБАЛНО: СРПСКЕ ТЕМЕ
прочитај више
ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА
прочитај више